photo

Kənd təsərrüfatı

Azərbaycan bu gün iqtisadiyyatın neftdən və təbii resurslardan asılılığını aradan qaldırmaq və kənd yerlərində iqtisadi inkişafın daha çox yayılmasını təmin etmək niyyətindədir. “Value & Sources” fermerlərə, torpaq sahiblərinə, aqro-bizneslərə və müttəfiq sənayelərə dəstək göstərmək üçün təcrübəyə malikdir.


Bizim işçi qrupumuz sizə aşağıdakı məsələlərdə dəstək ola bilər:

  • Mövcud biznesin yenidən qurulması
  • Maliyyə sisteminin yenidən təşkili
  • Köhnə aktivlərin yeni istifadəsi sahələrinin müəyyən edilməsi
  • Yeni bazarlara daxil olma
  • Əlavə bacarıqların öyrənilməsi
  • Ətraf mühit məsələləri üzrə işlərin aparılması


Kənd təsərrüfatı sahəsində olan təcrübəmiz vasitəsilə sizə hədəflərinizə və məqsədlərinə çatmaqda şəxsi bələdçilik edib, dəstək göstərə bilərik.