photo

Enerji və təbii sərvətlər

Azərbaycan zəngin enerji və təbii sərvətlərlə zəngin bir ölkədir. Ölkənin hal-hazırki iqtisadi inkişaf dinamikası əsasən neft və qaz sektorundadır. Ölkədəki yerli və beynəlxalq şirkətlər neft və qazın çıxarılması, istehsalı, emal edilməsi, neft və qazın nəql edilməsi, neft və neft məhsullarının daxili və beynəlxalq bazarlarda marketinqi və sənayeyə təbii qazın Azərbaycan əhalisinə təchizatı ilə məşğuldurlar.


“Value & Sources”-in enerji və təbii resurslar sektorunda olan müştərilərlərlə bağlı geniş iş təcrübəsi vardır:

 • Neft və gaz axtarışı və istehsalı
 • Mineral çıxarma
 • Yenilənəbilən enerji və ekoloji təmizlik

Bu sektorda aşağıdakı sahələrə dəstək göstərərək, əlavə dəyər qatırıq:

 • Xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən zaman mühasibatçılıq və audit tələbləri
 • Enerji, təbii resurslar, yenilənəbilən enerji sektorlarına ən yaxşı nümunələr
 • Nizamnamə, vergi və müvafiqlik standartlarındakı əsas məsələlər və dəyişikliklər haqqında öncədən xəbərdarlıq
 • Araşdırma mühasibatçılığının tələbləri
 • Gəlirlərin bölüşdürülməsi müqavilələri
 • Yerli sərvətlərdən istifadə etməyə görə icarə haqqı auditi və onların müqavilələrinə nəzər yetirilməsi
 • Vergi strategiyası və planlamasının gözdən keçirilməsi
 • Birləşmələr və satınalmalar üçün vergi və maliyyə vəziyyətinin təsbiti
 • Əsas işçilərin və direktorların saxlanılması və mükafatlandırılması ilə bağlı səmərəli vergi planlarının hazırlanması