photo

Qida və içki

Azərbaycan ənənəvi olaraq qlobal kənd təsərrüfatı mərkəzi olan, bitkilərin yetişdirilməsinə imkan verən müxtəlif iqlim qurşağına sahib, sürətlə-inkişaf edən, investisiyaların cəlb edilməsi ilə bağlı regionda lider ölkə olmuşdur. İstehsal olunmuş məhsulların sayına və işləyən insanların sayına görə qida sənayesi başqa sənayelər içərisində birinci yerdədir. Bu iqtisadiyatın ixtisaslaşmış sahələrindən biridir və şərabçılıq, konservləşdirmə, tütün, çay, balıqçılıq, ət və südçülük, mineral sular qida sənayesinin əsas məhsullarıdır. Tam qida və içki sənayesi restoranları, qənnadı məlumatları, qəlyanaltı və şirniyyat istehsalçılarını və qida sənayesinə aid insanları əhatə edir.


İstehsalçılardan istehlakçılara qədər bütün iş zənciri və daxil olan müəssisələr ilə çalışır, yeniliklərin bütün sektora necə təsir edə biləcəyini başa düşürük. Əgər siz kənd təsərrüfatı, istehsalat, emal, topdansatış, pərakəndə satış, restoranlar şəbəkəsi və s. sahəsindəsinizsə sizə kömək edə bilərik.


Bizim qida və içki təminatlı zəncirində çalışan müştərilərimizə aşağıdakı dəstək və məsləhət xidmətini göstəririk.

 • Azərbaycanın kənd təsərrüfatı siyasətinin və subsidialarının başa düşülməsi
 • Əmtəələrin riskdən qorunması sahəsində, təmin edən və ya müştəri dövrlərinin dəyişikliyinin təsirində qərarlara yardım üçün biznes planlaması
 • Mövsümi bizneslər üçün iş kapitalının idarə edilməsi
 • Nağdla işləyən və bir neçə distryubutor məntəqəsindən əməliyyatları həyata keçirən bizneslər üçün daxili nəzarət sisteminin inkişafı üçün məsləhətlər
 • Xarici borclar və kapital fondlarının əldə edilməsi
 • Satınalmalar və satışlar zamanı və ya ictimai təkliflərdə dəstək
 • Biznesə təsir edə biləcək tənzimləmələr və qanunvericilik normativləri haqqında məlumatlandırma
 • Bazarın hazırki və gələcək inkişafının təsirlərinin başa düşülməsi
 • Vergi, ƏDV, Audit tələblərinə əsasən müvafiqliyin təmin edilməsi
 • Maliyyə resurslarının optimal idarə edilməsinə nail olunması
 • Hazırki iqtisadi mövsümdə maliyyə sektorunun patnyorlarına ehtiyaclarında dəstək göstərmək
 • Korporativ satınalmalar, satışlar və ya təhvil alınmış bizneslərdə səhmdarların səhm dəyərlərinin yüksəldilməsi