photo

Telekommunikasiya və İT

Azərbaycan iqtisadiyyatı son illərdə xeyli güclənmiş, İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları sahəsinin inkişafında ölkə şübhəsiz ki, irəliləyiş əldə etmişdir. 


Biz Telekommunikasiya, İT, proqramlaşdırma, dəstək xidməti, bank və s. tipli şirkətlərlə əməkdaşlıq edirik. 


Telekommunikasiya və İT sahəsində bizneslərə aşağıdakı müxtəlif xidmətləri göstəririk:

  • Xüsusi ixtisaslaşmış İT and texnologiya sektorunun ekspertləri 
  • Audit, vergi, korporativ maliyyə, birləşmə və satınalmalarda dərin təcrübə və texniki üstünlüklər 
  • Bizim dövlət/özəl sektorda olan təcrübəmizlə yanaşı İT şirkətləri, banklar, digər borc verən qurumlar, risk kapitalistləri, şəxsi sərmayə təqdim edən şəxslərlə münasibətlərimiz, çox yaxşı şəbəkəmiz var. 
  • Biz intellektual mülkiyyət üzərində hüquqların yaradılması və onların istifadəsi zamanı yaranan biznes və vergi problemlərini yaxşı başa düşürük. 
  • Baker Tilly International şirkətinin qlobal şəbəkəsi xidmətlərimizi standardlaşdıraraq dünya bazarlarına çıxarmağımıza imkan verir