photo

Biznes planların hazırlanması

Biznesin planlaşdırılması. Korporativ strategiyanın, şirkətin rəqabət üstünlüklərinin realizəsinin işlənib hazırlanması

Bugün şirkətin investisiya cəlbediciliyi onun cari fəaliyyətinin və perspektivlərinin ən mühüm göstəricisidir. Bir sıra hallarda öz sahəsində əlverişli mövqeyə malik olan bəzi şirkətlər özlərinin investisiya cəlbediciliyi ilə öyünə bilmirlər.    

Konsaltinq şirkətimiz şirkətinizin fəaliyyətinin hərtərəfli tədqiqini aparmağa qadirdir, bu tədqiqat şirkətin fəaliyyətinin və gələcək inkişaf perspektivlərinin real vəziyyətini göstərməyə imkan verəcəkdir.     

Biz xidmətlərimizin bu istiqaməti çərçivəsində sizə aşağıdakıları təklif edirik:


  • Potensial bazarın strukturunu, həcmini və tələblərini müəyyən etmək məqsədilə marketinq tədqiqatları;
  • Marketinq, logistik, təşkilati, maliyyə məsələlərinin və mövcud biznesə inteqrasiya məsələlərinin işlənilməsini, habelə layihənin səmərəliliyinin müəyyənləşdirilməsini əhatə edən biznes-planın işlənib hazırlanması;     
  • Layihənin reallaşdırılması ilə bağlı risklərin təhlili, nəzərə alınması və onların azaldılması üzrə tədbirlərin işlənib hazırlanması;
  • Layihənin potensial investorlara və kreditorlara təqdimatı.