photo

Qiymətləndirmə xidmətləri haqqında

Qiymətləndirmə, daşınmaz əmlak, iş yeri, kolleksiya və ya antik əşyalar kimi əmlakın səlahiyyətli bir şəxsin qiymətləndirməsinə görə qiymətləndirilməsidir. Səlahiyyətli qiymətləndirici qiymətləndiricinin yurisdiksiyasını tənzimləyən tənzimləyici orqanın təyinatına malik olmalıdır. Qiymətləndirmələr ümumiyyətlə sığorta və vergi məqsədləri üçün və ya bir əşyanın və ya əmlakın mümkün satış qiymətini təyin etmək üçün istifadə olunur.